Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Motława”  Sp. z o.o. kieruje Prezes Zarządu Spółki, który pełni funkcję jednoosobowego Zarządu.

Dyrektor ds. Administrowania Zasobami Spółki - nadzoruje pracę Działu Administracji  i Działu Eksploatacji w zakresie administrowania zasobami spółki oraz obsługi technicznej zasobów.

Komórkami organizacyjnymi Spółki są:

  • Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  • Dział Księgowości
  • Dział Administracji
  • Dział Techniczny
  • Dział Eksploatacji
  • Dział Administracji
  • Dział Obsługi Spółki

Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych obsługuje działalność inwestycyjną Spółki. Zajmuje się przygotowaniem wniosków kredytowych, koordynacją robót budowlanych, nadzorowaniem wykonawstwa budowlanego oraz naprawą budynków w okresie gwarancyjnym, a także przygotowaniem przetargów publicznych w całym zakresie działania Spółki.

Dział Księgowości - obsługuje finanse i rachunkowość Spółki. Pracownicy podlegają Głównemu Księgowemu, który ponadto nadzoruje merytorycznie pracowników działu Administracji i Działu Technicznego w zakresie rozliczania obciążeń z tytułu czynszu i kosztów zużycia mediów oraz ustalania wysokości należności z tego tytułu.

Dział Administracji prowadzi sprawy związane z wynajmem lokali, ewidencjonowaniem wpłat, dokonywaniem rozliczeń najemców z tytułu czynszu i kosztów zużycia mediów.
 
Dział Techniczny prowadzi nadzór nad realizacją inwestycji, remontów kapitalnych oraz naprawą budynków w okresie gwarancyjnym.

Dział Eksploatacji zajmuje się obsługą techniczną zasobów spółki tj.: naprawą budynków w okresie gwarancyjnym, remontami i bieżącą konserwacją zarządzanych zasobów.

Dział Obsługi Spółki zajmuje się obsługą sekretariatu, sprawami kadrowymi, organizacyjnymi, porządkowymi, obsługą Zarządu Spółki, zaopatrzeniem w podstawowe materiały biurowe.

Obsługę prawną Spółki prowadzi Kancelaria Radcy Prawnego "Certus".

Obsługę informatyczną Spółki sprawuje Firma "Buchalter".

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973