REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO

1. Właścicielem i zarządcą wielofunkcyjnego boiska sportowego jest  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”
Sp. z o.o., zwane dalej Zarządcą.

2. Boisko jest obiektem ogólnodostępnym. Obiekt jest monitorowany.

3. Boisko  przeznaczone jest do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa.

4. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnego przestrzegania ustanowionych zasad.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ZABRANIA SIĘ:

 • Korzystania z boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie lub  innych użytkowników,
 • Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, wspinania się i zwisania z bramek i tablic do koszykówki,
 • Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska, np.: rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, rolki, wrotki, deskorolki  itp.
 • Ustawiania na płycie boiska ławek, krzeseł, stołów oraz innych przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe,
 • Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 • Wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren boiska,
 • Przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,
 • Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 • Zakłócania porządku,
 • Niszczenia zieleni wokół boiska.

6. Zarządca zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu boiska przez służby porządkowe: Straż Miejską  i Policję każdej osoby niestosującej się do powyższych zasad.

7. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w zakresie porządku i bezpieczeństwa na boisku należy bezzwłocznie poinformować Zarządcę obiektu.

8. Za wszelkie uszkodzenia boiska oraz urządzeń sportowych odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

9. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

10. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska.

11. Bezwzględna cisza obowiązuje na terenie boiska w godzinach od 22.00 do 6.00.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

1. Właścicielem i zarządcą siłowni na świeżym powietrzu jest  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., zwane dalej Zarządcą.

2. Siłownia jest obiektem ogólnodostępnym. Obiekt jest monitorowany.

3. Siłownia obejmuje następujące urządzenia sportowe: Tai Chi, Wioślarz, Orbitrek, Prasa Nożna.

4. Siłownia przeznaczona jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10-tego roku życia. Dzieci  do 14 roku życia powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych.

5. Warunkiem korzystania z siłowni na świeżym powietrzu jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz stosowanie się do jego postanowień.

6. Każda osoba korzystająca z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.

7. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

8. Urządzenia przeznaczone są do rekreacyjnego treningu. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. Nieprawidłowy lub zbyt intensywny trening może prowadzić do występowania kontuzji, urazów a także narażać życie i zdrowie osób ćwiczących. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia należy skonsultować się z lekarzem. 

9. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać zarządcy. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych oraz samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ZABRANIA SIĘ:

 • Korzystania z urządzeń siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie lub  innych użytkowników,
 • Niszczenia urządzeń sportowych na terenie siłowni,
 • Wspinania się na urządzenia sportowe – grozi to niebezpiecznym upadkiem,
 • Poruszania się pojazdami i gry w piłkę na terenie siłowni,
 • Korzystania z siłowni osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • Wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren siłowni,
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,
 • Zaśmiecania terenu siłowni,
 • Zakłócania porządku,
 • Niszczenia zieleni wokół siłowni.

11.    Zarządca zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu siłowni przez służby porządkowe: Straż Miejską  i Policję każdej osoby niestosującej się do powyższych zasad.

12.    Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być    pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.

13.    Za wszelkie uszkodzenia urządzeń na terenie siłowni odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

14.    Zarządca siłowni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siłowni.

15.    Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z siłowni.

16.    Bezwzględna cisza obowiązuje na terenie obiektu w godzinach od 22.00 do 6.00

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski 516 507 479 lub 530 072 218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński 791 273 973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu 58 52 44 500


e-mail kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.