Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. założono w lipcu 2000 r. jako jednoosobową spółkę Gminy Miasta Gdańska. Spółka została utworzona w formule towarzystwa budownictwa społecznego, co oznacza, iż zyski przedsiębiorstwa muszą być w całości przeznaczane na działalność statutową.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. powołano w celu wykorzystania możliwości finansowania budownictwa mieszkaniowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego a także wykorzystania środków kredytowych Funduszu na potrzeby rewitalizacji mieszkań przekazanych Spółce przez Gminę w dzielnicy Dolne Miasto.

21.12.1999 r. został spisany Akt Zawiązania Spółki.

07.07.2000 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał wpisu Spółki do rejestru handlowego pod nr RHB 14715.
Realizując politykę mieszkaniową Gminy Miasta Gdańsk zawartą w Strategii Rozwoju Gdańska Spółka w latach 2003-2017 r. wybudowała i oddała do użytkowania 36 budynków wielorodzinnych, z 1206 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 67.568,04 m 2, 333 garażami oraz 9 lokalami użytkowymi
Budynki te zlokalizowane są na nieruchomościach przekazanych przez Gminę Miasta Gdańsk w lokalizacjach:

  • Gdańsk - Łostowice,
  • Gdańsk - Letnica,
  • Gdańsk - Orunia,
  • Gdańsk - Ujeścisko.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973