Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. informuje, że od dnia 09.06.2018 r. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie z dnia 28.05.2018 r. nr GD.RET.070/195/D/2018.KR ulega zmianie cena za 1 m3 dostarczonej wody do gospodarstw domowych, która wynosi 4,15 zł /m3 netto, tj. 4,48 zł/m3 brutto i cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych, która wynosi 5,63 zł/m3 netto tj. 6,08 zł/m3 brutto.                        

Łącznie cena za 1 m3 zimnej wody wraz z odprowadzeniem ścieków wynosi 9,78 zł/m3 netto, tj. 10,56 zł/m3 brutto.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973