Na podstawie „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława spółka z o.o.” -  Zarząd Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji stawki czynszu  najmu 1m2 na wynajem lokalu użytkowego w osiedlu „Zielone Wzgórze”.

I. Informacja o lokalu użytkowym przeznaczonym do wynajmu.

Położenie lokalu użytkowego  - lokal nr 1 znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego położonego w Gdańsku przy ulicy Kolorowej 6.

Opis lokalu użytkowego:

  • powierzchnia użytkowa lokalu 56,00 m2,

 - stan wykończenia i wyposażenia lokalu:

  • posadzki – terakota;
  • ściany - tynkowane, pomalowane farbą emulsyjną;
  • sanitariaty - muszla klozetowa,  umywalka wraz z baterią;
  • instalacja grzewcza – indywidualny gazowy piec dwufunkcyjny;
  • drzwi aluminiowe, okna aluminiowe.

Lokal wyposażony jest w instalacje wewnętrzne elektryczną, wodno-kanalizacyjną i grzewczą.

Stan prawny lokalu użytkowego - lokal stanowi własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.

Przeznaczenie lokalu użytkowego - lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej i/lub usługowej, gastronomicznej - bez licencji na alkohol.

Stawka czynszu najmu jako wywoławcza do przetargu -  Stawka wywoławcza czynszu najmu netto za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu wynosi  – 27,00 zł. Licytowana będzie stawka czynszu netto, która po zakończeniu licytacji zostanie zwiększona o podatek VAT w wysokości 23 % od wylicytowanej stawki netto.

Czas trwania umowy najmu - nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność  Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. wraz z załącznikami, dostępne są na stronie www.tbsmotlawa.pl - w zakładce: dla najemcy kliknij tutaj.

Przetarg (ustna licytacja) odbędzie się 09.05.2024 r. (czwartek) o godz. 12.00  w siedzibie spółki przy ul. Szczygla 1 w Gdańsku. Lokal można oglądać w dniach od 29-30.04.2024 r. i 06.05.2024 r. w godz. od 9.00 do 11.00, po uprzednim powiadomieniu administracji osiedla (osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznym – telefony jw.)

II. Warunki udziału w przetargu:

1. Wpłacenie przez oferenta wadium  w wysokości 3.024,00 zł (słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote) i okazanie dowodu wpłaty organizatorowi przetargu przed rozpoczęciem przetargu.

2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto TBS „Motława” Sp. z o.o. nr 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768 do dnia 07.05.2024 r., przy czym za datę wpłaty przelewem przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji, a wadia wpłacone przez oferentów,  którzy przetargu nie wygrali, zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

3. Złożenie oświadczenia przez oferenta według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz RODO oferenta. Oświadczenie oferenta należy dostarczyć do spółki na 2 dni robocze przed przystąpieniem do przetargu (do dnia 07.05.2024 r.), w drodze doręczenia bezpośredniego lub przekazania skanu drogą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga:   

Przedłożenie dokumentu poświadczającego tożsamość oferenta (dowód osobisty lub paszport).

III. Przebieg przetargu:

1. Licytacja rozpoczyna się od wywołania stawki czynszu najmu dla lokalu - 27,00 zł netto/1m2 p.u. Licytowana będzie stawka czynszu netto, która zostanie zwiększona o podatek VAT w wysokości 23 % od wylicytowanej stawki czynszu netto.

2. Zaoferowana stawka czynszu przestaje wiązać, gdy inny oferent zaoferował stawkę wyższą. Najniższe postąpienie wynosi 1,00 zł.

3. Oferent może w trakcie licytacji wielokrotnie proponować kolejno wyższe stawki czynszu.

4. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg udzielając przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu.

5. Po zakończeniu przetargu Komisja sporządza protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

Uwaga:

1. Przetarg może być unieważniony w przypadku, gdy:

  • nie uczestniczy w nim żaden oferent, który wpłacił wadium oraz złożył Oświadczenie oferenta zgodnie z warunkami Regulaminu;
  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferował stawki czynszu 1m2 wyższej co najmniej o jedno przystąpienie; 
  • lokal użytkowy, którego dotyczy przetarg, w dniu poprzedzającym dzień wyznaczony na prowadzenie licytacji lub otwarcia ofert nie jest wolny prawnie i/lub fizycznie.

2. Do czasu rozpoczęcia przetargu ustnego lub przed upływem składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.

IV. Zabezpieczenie realizacji umowy .

Zabezpieczeniem realizacji umowy jest kaucja w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto i opłat niezależnych od Wynajmującego płatna przed zawarciem umowy najmu i wydania kluczy do lokalu użytkowego. Kaucję należy wpłacić przelewem na konto TBS „Motława” Sp. z o.o. nr 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768, najpóźniej w terminie dwóch dni przed zawarciem umowy najmu. Za datę wpłaty kaucji przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego spółki.

Podstawą do zawarcia umowy najmu z najemcą (który wygrał przetarg) będzie stanowił protokół komisji przetargowej.

Zawarcie umowy o najem i przekazanie lokalu nastąpi najpóźniej do 17.05.2024 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wywoławcza / minimalna stawka czynszu najmu netto 1m2 p.u. lokalu użytkowego dla przetargu ustnego / pisemnego - plik do pobrania

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta - plik do pobrania

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy najmu lokalu użytkowego - plik do pobrania

4. RODO oferenta - plik do pobrania.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.