Zasoby Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

lp.

Adres obiektu Klatki - mycie i zamiatanie, Piwnice - zamiatanie Mycie okien, lamperii, daszków, czyszczenie świetlików i naświetli piwnicznych

Czyszczenie ekodrenów, strzyżenie żywopłotów

1 Kolorowa 1 Poniedziałki, czwartki środy 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
------
2 Kolorowa 3 Poniedziałki, czwartki środy 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
------
3 Kolorowa 6 Wtorki, piątki środy 04.04.2022-13.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
4 Kolorowa 7 Wtorki, piątki środy 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
5 Kolorowa 9 Wtorki, piątki --- 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
6 Kolorowa 11 Poniedziałki, czwartki środy 04.04.2022-12.04.2022.
05.07.2022-16.07.2022.
13.09.2022-24.09.2022.
06.12.2022-17.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
09.08.2022-20.08.2022.
25.10.2022-05.11.2022.
21.02.2023-04.03.2023.
7 Kolorowa 23 Wtorki, piątki środy 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
-----
8 Kolorowa 25 Wtorki, piątki - 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
-----
9 Srebrna 8 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
10 Srebrna 9 Poniedziałki, czwartki środy 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
11 Srebrna 10 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
12 Srebrna 12 Wtorki, piątki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022..
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
13 Srebrna 14 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
14 Srebrna 16 Wtorki, piątki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
15 Srebrna 18 Wtorki, piątki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
16 Srebrna 20 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
17 Srebrna 22 Wtorki, piątki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
18 Srebrna 24 Wtorki, piątki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
19 Srebrna 28 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
20 Kampinoska 14 Wtorki, piątki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
-----
21 Kampinoska 16 Wtorki, piątki środy 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
------
22 Piotrkowska 56, 58, 60, 66,68 Poniedziałki, czwartki Czwartki 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
23 Piotrkowska  70 Poniedziałki, czwartki Czwartki 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
24 Piotrkowska 72, 74 Poniedziałki, czwartki Poniedziałki 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
25

Piotrkowska 64

(od 01.12.2022 r.)

Poniedziałki, czwartki Czwartki    
26 Starowiejska 55 Poniedziałki, czwartki - 04.04.2022-13.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
-----
27 Stalowa 2,3 Poniedziałki, czwartki - 04.04.2022-13.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
-----
28

Szklana Huta 6

Niecała 9 (od 01.12.2022 r.)

Poniedziałki, czwartki

Poniedziałki, czwartki

-

Poniedziałki

04.04.2022-13.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
-----
29 Szczygla 1 (siedziba Spółki)
- - 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
-----
30

Królikarnia 14

Szczygla 4 (od 01.09.2022 r.)

Wtorki, piątek

Wtorki, piątek

-

Wtorki

11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022. 21.11.2022-02.12.2022.

-----

 

06.03.2023-23.03.2023.

31 Wróbla 24 Wtorki, piątek Wtorki 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
-----
32

Wróbla 23

Kurza 14, 

Kurza 15/16

Wtorki, piątek Wtorki 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
33 Kieturakisa 6,8 Wtorki, piątki Wtorki 11.04.2022-15.04.2022.
06.06.2022-15.06.2022.
22.08.2022-31.08.2022.
21.11.2022-02.12.2022.
19.04.2022-30.04.2022.
01.08.2022-12.08.2022.
17.10.2022-28.10.2022.
06.03.2023-23.03.2023.
34

Trakt Św. Wojciecha 187 EF

Trakt Św. Wojciecha 189

 Wtorki, piątki

- 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.
-----
35

Trakt Św. Wojciecha
187 ABC

Trakt Św. Wojciecha 191

Poniedziałki, czwartki - 04.04.2022-12.04.2022.
04.07.2022-12.07.2022.
05.09.2022-13.09.2022.
05.12.2022-16.12.2022.

-----

 

Dodatkowe ustalenia:

I. Mycie silnym strumieniem wody nawierzchni z tworzywa sztucznego boiska wielofunkcyjnego ul. Kolorowa 3 i placów zabaw ul. Piotrkowska 68 i  ul. Piotrkowska 70)  - w pierwszą i trzecią środę miesiąca (z wyjątkiem okresu zimowego).

II. Mycie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kolorowej 3 urządzeniem zmywająco zasysającym przy użyciu wody z dodatkiem środków do czyszczenia dywanów - w czwartym tygodniu maja i września.

III. Koszenie trawników, nie objętych gwarancją Wykonawcy robót budowlanych, do wysokości 5 cm stanowiących część powierzchni miękkiej w okresach:

1.  21.04.2022 - 29.04.2022

2.  16.05.2021 - 25.05.2022

3.  15.06.2022 - 23.06.2022

4.  18.07.2022 - 27.07.2022

5.  16.08.2022 - 25.08.2022

6.  19.09.2022 - 30.09.2022

IV. Powierzchnia objęta gwarancją Wykonawcy robót budowlanych:

ul. Piotrkowska 56, ( do września 2022 r.), 58, 66, 68,

ul. Kieturakisa 6,(do lipca 2022 r.),

ul. Wróbla 23,

ul. Kurza 14,

ul. Kurza 14/15,

ul. Szczygla 4,

ul. Niecała 9.

V. Zamiatanie hali garażowej w budynkach przy ul. Kieturakisa 8 i Kieturakisa 6, Wróbla 23 raz w miesiącu, w pierwszą środę danego miesiąca.

VI. Mycie hali garażowej po jej wcześniejszym zamieceniu w budynkach przy ul. Kieturakisa 8, Kieturakisa 6, Wróbla 23 dwa razy do roku, w pierwszym dniu roboczym miesiaca maja i grudnia.

 


 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Srebrna 32 i 34 w Gdańsku

lp. Adres obiektu Klatki - mycie i zamiatanie, Piwnice - zamiatanie Mycie okien, lamperii, daszków, czyszczenie świetlików i naświetli piwnicznych  
1 Srebrna 32 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-15.04.2022
06.06.2022-15.06.2022
22.08.2022-31.08.2022
21.11.2022-02.12.2022
 
2 Srebrna 34 Poniedziałki, czwartki środy 11.04.2022-15.04.2022
06.06.2022-15.06.2022
22.08.2022-31.08.2022
21.11.2022-02.12.2022
 

Dodatkowe ustalenia:

I. Koszenie trawników do wysokości 5 cm stanowiących część powierzchni miękkiej w  okresach:

1.  21.04.2022 - 29.04.2022

2.  16.05.2021 - 25.05.2022

3.  15.06.2022 - 23.06.2022

4.  18.07.2022 - 27.07.2022

5.  16.08.2022 - 25.08.2022

6.  19.09.2022 - 30.09.2022

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.